Obsługa firm

ZGŁOŚ SPRAWĘ
Wypełnij formularz

Nasza firma zajmuje się fachową pomocą zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również dla spółek cywilnych i spółek prawa handlowego.

Oferta dla Firm

 

1) Sporządzanie umów i opiniowanie

2) Doradztwo prawne i biznesowe

3) Sporządzanie regulaminów

4) Rejestracja zbiorów danych osobowych w GIODO

 

1. Sporządzanie umów oraz opiniowanie:

Często umowy są tworzone w taki sposób, żeby ciężko było je zrozumieć lub zabezpieczają wyłącznie interes jednej strony, a Państwa interes nie będzie zabezpieczony w wystarczającym stopniu. Zanim podpiszą Państwo umowę, co do której mają Państwo wątpliwości, proponujemy uzyskanie fachowej opinii na jej temat.

Na czym polega opinia dotycząca umowy? Po przeanalizowaniu treści umowy wskazujemy w niej słabe strony, przedstawiamy zalecenia oraz zagrożenia lub proponujemy inne rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania fachowej pomocy w zakresie uzgodnienia najlepszych dla Państwa warunków umowy.

Należy pamiętać, że po podpisaniu umowy uchronienie się przed skutkami niekorzystnych zapisów jest już dużo trudniejsze, a czasami nawet niemożliwe.

 

2.Doradztwo prawne i biznesowe:

Rozpoczynając swoją przygodę z biznesem powinni Państwo przygotować odpowiedni biznesplan. Następnie należy zastanowić się nad formą prawną firmy, jeśli nie wiedzą Państwo w jakiej formie prawnej chcą działać, zapraszamy do kontaktu z nami, udzielimy fachowej pomocy.

Jedną z najpopularniejszych form prowadzenia firmy w naszym kraju jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czasami jednak inna forma prawna może okazać się dla Państwa korzystniejsza. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczych, spółek oraz ich bieżącej obsłudze.

Szczególnie w przypadku spółek rejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego konieczne jest prawidłowe wypełnienie wszystkich dokumentów, gdyż każda zmiana lub poprawienie błędów będzie się wiązało z koniecznością uiszczenia kilkuset złotych opłat sądowych.

Bieżącą obsługa polega m.in. na doradzaniu organom spółek, zmianach w składzie organów spółek, analizie prawnej, zgłaszaniu zmian do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowo zajmujemy się obsługą prawną procesów restrukturyzacyjnych spółek – łączeniem, podziałem, przekształceniami, zgłaszaniem upadłości lub likwidacją.

 

3. Tworzenie Regulaminów:

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w internecie, poprzez sklep internetowy, czy poprzez portale aukcyjne zobowiązany jest do utworzenia i udostępnienia regulaminu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów weryfikuje, czy taki regulamin został utworzony przez przedsiębiorcę oraz czy jest zgodny z prawem. Bardzo wiele firm ma w swoich regulaminach tzw. klauzule niedozwolone, co naraża je na odpowiedzialność finansową. Jeśli nie chcesz ponosić odpowiedzialności związanej ze źle przygotowanym regulaminem lub chcesz mieć przygotowany profesjonalnie regulamin, skontaktuj się z nami.

Regulamin tworzony przez firmę, to nie tylko regulamin dotyczący sklepów internetowych – pracodawca powinien, jeśli zatrudnia określoną ilość pracowników w swojej firmie utworzyć regulamin dotyczący wynagradzania, pracy, porządku w pracy itp. Takie regulaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Potrzebujesz regulaminu w swojej firmie? Skontaktuj się z nami, a uzyskasz fachową pomoc.

 

4.Rejestracja zbiorów danych w GIODO:

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda firma działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powinna zarejestrować zbiór danych osobowych, wyjątkiem są firmy, które nie przetwarzają danych osobowych.

Czym są dane osobowe? Jest to m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail oraz wszystkie pozostałe dane jakie mogą prowadzić do identyfikacji.

Przygotowanie wniosku do GIODO jest procesem dość skomplikowanym. Firma, która wdraża politykę ochrony danych osobowych, musi wprowadzić do firmy szereg zabezpieczeń, by dane osobowe nie zostały ujawnione. Trzeba też pamiętać, że bez zgłoszenia zbioru nie można przetwarzać danych osobowych. Dodatkowo firma powinna opracować politykę bezpieczeństwa w miejscu przechowywania danych osobowych.

Skontaktuj się z nami, a udzielimy Ci fachowej pomocy w tym zakresie.