Wszystkie wpisy, których autorem jest Rafał Krzyżanowski

Miałem wypadek w pracy, czy otrzymam odszkodowanie?

Tak, można uzyskać odszkodowanie, po spełnieniu kilku warunków, które przesądzą, że zdarzenie było rzeczywiście wypadkiem przy pracy. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:


1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Miałem/am operację, która została źle wykonana, czy mogę żądać odszkodowania

Osoby poszkodowane błędami medycznymi mają prawo do występowania z następującymi roszczeniami:
1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
2. odszkodowanie za koszty poniesione w związku z wypadkiem, w tym:

a) koszty zakupu leków,
b) koszty pobytu w szpitalu,
c) koszty konsultacji specjalistycznych,
d) koszty opieki podczas leczenia,
e) koszty zabiegów i przyrządów rehabilitacyjnych,
f) koszty sprzętu ortopedycznego itp.
g) koszty dojazdów związanych z leczeniem,
h) utracony zarobek,
i) koszty związane z koniecznością przekwalifikowania się,

3. renta ze względu na zwiększone potrzeby poszkodowanego (np. wysokie koszty leczenia) lub utratę zdolności do pracy zarobkowej.