LAWAS-BLOG


Najnowsze wpisy


Lipiec 2015
P W Ś C P S N
« Cze   Sie »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kategorie


Tagi


LAWAS-BLOG

Prawo cywilne

Czy będąc świadkiem muszę stawić się w sądzie?

09-07-2015

Powyższe pytanie często zadają sobie osoby, które dostały wezwanie do sądu i wydaje im się, że nie mają nic istotnego do powiedzenia w sprawie, w której zostały wezwane lub nie mają pojęcia czego dotyczy sprawa. Niestety, sąd wzywając świadka na rozprawę, w żaden sposób nie informuje go, czego dotyczy sprawa oraz na jaką okoliczność został wezwany.

Odebrałem/-łam wezwanie do sądu, i co dalej?

Zazwyczaj sądy wysyłają wezwania z dość dużym wyprzedzeniem, jednakże nie zawsze. W przypadku, gdy w momencie otrzymania wezwania jest już wiadome, że w tym terminie nie jesteśmy w stanie się stawić w sądzie, nie należy zwlekać i jak najszybciej poinformować o tym sąd, w miarę możliwości dokumentując powód nieobecności. W ten sposób dajemy sądowi możliwość zmiany terminu rozprawy. Jest to o tyle istotne, że gdy świadek nie stawia się bez powiadomienia sądu o tym fakcie lub informując np. w dniu rozprawy, sąd nie jest w stanie poinformować o tym stron postępowania i odwołać rozprawy. W takim przypadku zarówno sąd, jak i pełnomocnicy stron tracą czas na „pustą” rozprawę.

Wzywają mnie do sądu na drugim końcu Polski, czy muszę jechać?

Tak, jak zostało wspomniane wcześniej, zazwyczaj wezwanie na rozprawę dociera z pewnym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy rozprawa ma się odbyć w sądzie oddalonym od miejsca zamieszkania świadka, po otrzymaniu wezwania na rozprawę można złożyć wniosek o przesłuchanie w drodze tzw. pomocy sądowej, uregulowanej w art. 235 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku po wyrażeniu zgody przez sąd, świadek jest przesłuchiwany w sądzie znajdującym się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Strony oraz sąd przesyłają listy pytań, które są następnie zadawane świadkowi. W praktyce bowiem, tak jak świadek nie chce podróżować przez cały kraj, nie chcą tego robić również strony, czy ich pełnomocnicy.

Nie stawiłem/-łam się na rozprawie, czy coś mi grozi? Czy muszę usprawiedliwić nieobecność?

Niestawiennictwo świadka na rozprawie może mieć różne konsekwencje, w zależności od tego, czy wezwanie na rozprawę zostało prawidłowo doręczone oraz fakt, czy świadek usprawiedliwił nieobecność.

W przypadku nieobecności świadka, gdy sąd stwierdzi, że wezwanie na rozprawę nie zostało mu prawidłowo doręczone, nie zostaną wyciągnięte wobec świadka konsekwencje, gdyż nie można mu przypisać winy za niestawiennictwo. Podobnie sytuacja wygląda zazwyczaj, gdy świadek wiarygodnie usprawiedliwi swoją obecność. W takim przypadku sąd również w większości przypadków nie wymierza świadkowi kary, tylko odracza rozprawę i wzywa świadka ponownie.

Zdecydowanie inaczej wygląda jednak sytuacja, w której świadek nie stawił się pomimo prawidłowego wezwania i nie nadesłał żadnego usprawiedliwienia. W takim wypadku konsekwencje zależą od tego, w jakim postępowania został wezwany świadek.

Postępowanie cywilne:

Zgodnie z art. 274 Kodeksu postępowania cywilnego: „Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie. „. W postępowaniu cywilnym maksymalna grzywna jaką można jednorazowo wymierzyć świadkowi wynosi 5000 zł. W związku z powyższym, świadek może liczyć się z tym, że w przypadku uporczywego niestawiennictwa, nie dość, że zostanie skazany na grzywny, to dodatkowo musi się liczyć z tym, że zostanie doprowadzony do sądu przez Policję. Sąd może również nakazać doręczenie wezwania na rozprawę przez komornika sądowego.

Postępowanie karne:
Zgodnie z art. 285 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10.000 złotych.”. W tym postępowaniu również istnieje możliwość przymusowego zatrzymania i doprowadzenia świadka do sądu przez Policję.

Dodatkowo w postępowaniu karnym, zgodnie z art. 287 § 2 i § 3, w razie uporczywego uchylania się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty oraz wydania przedmiotu można zastosować, niezależnie od kary pieniężnej, aresztowanie na czas nie przekraczający 30 dni. Aresztowanie należy uchylić, jeżeli osoba aresztowana spełni obowiązek albo postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji ukończono.

Z powyższego wynika, że uchylanie się od złożenia zeznań w postępowaniu karnym ma dalej idące konsekwencje, niż w postępowaniu karnym. Niezależnie jednak od rodzaju postępowania, otrzymując wezwanie do sądu, należy się stawić na rozprawie w celu złożenia zeznań.

Autor: Stefania Krupa

lawas
Author

lawas