LAWAS-BLOG


Ostatnie wpisy


lipiec 2015
P W Ś C P S N
« cze   sie »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kategorie


Tagi


LAWAS-BLOG

Prawo cywilne

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

31-07-2015

Zapewne niewiele osób wie, że można przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności. Niektórzy „nieprawnicy” nazywają użytkowanie wieczyste tzw. wieczystą dzierżawą.

Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, osobie fizycznej lub spółdzielnie mieszkaniowe na czas określony do 99 lat (nie mniej jednak niż 40 lat). Jeżeli posiadamy nieruchomość w użytkowaniu wieczystym to co roku uiszczamy opłatę za użytkowanie wieczystego. Wysokość opłaty wynosi od 0.3-3% wartości nieruchomości. W celu uniknięcia płacenia tej opłaty należy prawo użytkowania wieczystego przekształcić w prawo własności.

W 2005r. została wprowadzona ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, którą znowelizowano w roku 2011. Na mocy tej ustawy osoby fizyczne, jak i spółdzielnie mieszkaniowe mogą złożyć wniosek do właściwego organu np. do starosty, w celu wydania decyzji administracyjnej o przekształceniu.
Procedura wygląda następująco: po złożeniu wniosku, właściwy organ zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę prawa użytkowania wieczystego, ustalana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU z 2004 r., nr 207, poz. 2109). Wynika z nich, że wartość tą ustala się, jako iloczyn wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej, jako przedmiotu prawa własności i współczynnika korygującego, określonego według wzoru. Jednymi z elementów istotnych tego wzoru są:
a) liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego,
b) liczba lat, na które użytkowanie wieczyste zostało ustanowione.

Następnie wnioskodawca otrzymuje informację jaką kwotę powinien zapłacić, by uzyskać przekształcenie. Należy pamiętać, że wiele samorządów terytorialnych ma uregulowane tzw. bonifikaty dla osób, które chcą przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Najczęściej stosowany jest przelicznik, jeden rok użytkowania wieczystego to jeden 1% bonifikaty. Dzięki takim „obniżkom” kwota jaką powinniśmy zapłacić ulega zmniejszeniu.

Należy pamiętać, że kiedyś istniał termin, po upływie którego nie można było dokonać przekształcenia, jednakże obecnie nie ma żadnego już terminu.

Natomiast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 roku, osoby prawne (inne niż spółdzielnie mieszkaniowe) straciły możliwość przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności. Obecnie z takim wnioskiem mogą jedynie wystąpić:
-osoba fizyczna będąca w dniu 13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym zabudowanej nieruchomości na cele mieszkaniowe lub zabudowanej garażem albo przeznaczonej pod tego typu zabudowę oraz osoba fizyczna będą w tym dniu użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej;
-osoba fizyczna będąca w dniu 13 października 2005 r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości niezależnie od jej przeznaczenia;
-właściciele lokali (osoby fizyczne i prawne), których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
-spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, pod warunkiem, że ich prawo użytkowania wieczystego;

Reasumując na pewno opłaca się przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nawet jeżeli opłata roczna wynosi 0,3% to koszt związany z przekształceniem i tak zwróci się stosunkowo szybko.

Autor: Rafał Krzyżanowski

lawas
Author

lawas

Comments

There are no comments.