LAWAS-BLOG


Najnowsze wpisy


Sierpień 2015
P W Ś C P S N
« Lip   Wrz »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kategorie


Tagi


LAWAS-BLOG

Odszkodowania

Odpowiedzialność subsydiarna w prawie cywilnym

06-08-2015

Na wstępie zaznaczyć należy, iż art. 422 k.c. stanowi, że za szkodę odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz także ten, kto inną osobę do wyrządzenia szkody nakłonił albo był jej pomocny, jak również ten, kto świadomie skorzystał z wyrządzonej drugiemu szkody. Powyższy artykuł określa zatem odpowiedzialność podżegacza, pomocnika oraz osoby uzyskującej korzyść z wyrządzenia szkody innej osobie.

Pomocnik ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 422 k.c. tylko wówczas, gdy zdaje sobie sprawę, że swoim zachowaniem wspiera dokonanie czynu bezprawnego przez sprawcę. Czyn pomocnika powinien nosić znamiona winy umyślnej i być skierowany na wsparcie działań określonego podmiotu.

W zakresie odpowiedzialności cywilnej pomocnika to orzecznictwo wskazuje, że odpowiedzialność pomocnika ograniczona jest wyłącznie do takiego zakresu szkody, w jakim pomagał (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2014 r. I ACa 742/13). Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 13 czerwca 2014 r. I ACa 1754/13 stwierdził „Nie może być uważany za pomocnika w rozumieniu art. 422 k.c. taki podmiot, który bez elementu współdziałania umożliwia lub ułatwia jedynie w inny sposób określone działania innych osób. Aby zatem przypisać podmiotowi pomocnictwo, trzeba wykazać, że był on świadomy, iż pomaga sprawcy głównemu w bezprawnym zachowaniu mogącym spowodować szkodę.”
Mając powyższe na względzie osoba próbująca przypisać nam pomocnictwo, a tym samym żądać od nas odszkodowania na zasadach prawa cywilnego powinna wykazać, że działanie pomocnika było w pełni świadomie i zamierzone.

W ostatnim czasie wiele osób lub firm próbuje przypisać pomocnictwo osobom posiadającym łącze internetowe np. udostępnienie utworów w sieci Bitorrent. Mając powyższe na uwadze właściciel łącza internetowego nie będzie ponosił odpowiedzialności za udostępnienie utworów prawnie chronionych w sieci, chyba że wcześniej zdawał sobie z tego sprawę i w tym zakresie pomagał. Przede wszystkim należy zatem ustalić osobę sprawcy, gdyż nie da się ustalić, kto i w jakim zakresie był pomocnikiem, jeżeli nie jest znana osoba sprawcy, której rzekomy pomocnik pomagał. W przypadku udostępnienia łącza internetowego to osoba, która doznała szkody będzie musiała wykazać, że istniał związek przyczynowy pomiędzy działaniem pomocnika, a powstaniem szkody.

Reasumując, pomocnik będzie odpowiadał za szkodę w rozumieniu art. 422 k.c. jeżeli zostanie wykazane, że świadomie pomógł swoich zachowaniem do powstania szkody. W praktyce jest to dość trudne do udowodnienia, a zgodnie z art. 6 k.c. ciężar dowodu spoczywa na osobie wywodzącej skutki prawne tj. w tym przypadku na osobie dochodzącej naprawienia szkody.

Autor: Rafał Krzyżanowski

lawas
Author

lawas