LAWAS-BLOG


Najnowsze wpisy


Sierpień 2015
P W Ś C P S N
« Lip   Wrz »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kategorie


Tagi


LAWAS-BLOG

Firmy

Jakie prawa majątkowe posiada wspólnik w spółce jawnej oraz jak odpowiada za jej zobowiązania?

12-08-2015

Będąc wspólnikiem w spółce osobowej (spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych) należy pamiętać, że wspólnik odpowiada za jej zobowiązanie solidarnie z innymi wspólnikami oraz ze spółką. Wspólnik spółki może odpowiadać subsydiarnie za zobowiązania spółki, ale dopiero wtedy kiedy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Dlatego zakładając spółkę jawną trzeba pamiętać, że wspólnik będzie za długi spółki odpowiadał całym swoim majątkiem, dopiero w momencie braku możliwości zaspokojenia wierzycieli z majątku spółki (art. 22 Kodeksu spółek handlowych).

Natomiast jakie prawa posiada wspólnik w spółce jawnej? Jednym z podstawowych praw jakie ma wspólnik to: prawo do wniesienia wkładu. Takie prawo nie może zostać ograniczone w żaden sposób, nawet przez umowę spółki. Wkład wspólnika może polegać na:
1) przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw,
2) dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki,
3) wniesieniu kapitału w postaci pieniężnej.
Należy pamiętać, że wszystko co zostało wniesione do spółki będzie stanowiło jej majątek.

Kolejnym prawem jest udział w zyskach, jak i w stratach spółki. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Nie można w umowie spółki ograniczyć lub pozbawić udziału w zyskach, natomiast dopuszczalny jest zapis w umowie spółki o zwolnieniu wspólnika od ponoszenia strat. Nie oznacza to jednak, że jest on całkowicie zwolniony z odpowiedzialności wobec wierzycieli spółki.

Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty, udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Dodatkowo wspólnik może żądać wypłaty odsetek w wysokości 5% swojego udziału kapitałowego, nawet gdy spółka poniosła stratę. Pobranie odsetek zmniejsza udział kapitałowy wspólnika.

Wspólnik ma również prawo wystąpienia ze spółki, należy wtedy rozliczyć udział kapitałowy wspólnika. Rozliczenie udziału kapitałowego wspólnika następuje na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Należy jednak pamiętać, że wspólnik, który wypowiedział umowę spółki nie będzie uczestniczył w tworzeniu bilansu spółki. Natomiast pozostaje mu prawo kontroli do weryfikacji bilansu stanowiącego podstawę ustalenia jego udziału kapitałowego.

W przypadku likwidacji spółki wspólnikowi przysługuje prawo do żądania wypłat udziału lub zwrotu rzeczy w naturze. W razie likwidacji spółki osobowej, majątek pozostały po spłacie lub zabezpieczeniu wierzycieli tej spółki dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki. W przypadku braku postanowień umownych, mając na względzie zasadę równości, pozostały majątek spółki rozdziela się pomiędzy wspólników w pieniądzu, z wyjątkiem rzeczy wniesionych przez wspólników tylko do używania, które zwraca się wspólnikom w naturze. Wspólnicy mogą jednak wyrazić zgodę na sprzedaż rzeczy, które powinny zostać zwrócone w naturze.

Powyżej zostały omówione podstawowe prawa majątkowe wspólników w spółce jawnej oraz ich odpowiedzialność względem wierzycieli spółki.

Autor: Rafał Krzyżanowski

lawas
Author

lawas