LAWAS-BLOG


Najnowsze wpisy


Listopad 2015
P W Ś C P S N
« Paź   Gru »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Kategorie


Tagi


LAWAS-BLOG

Firmy

Odpowiedzialność przewoźnika

28-11-2015

Zgodnie z art. 65 ust. 1 Prawa Przewozowego „przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki od momentu przyjęcia jej do przewozu aż do chwili jej wydania odbiorcy a także za opóźnienia w przewozie przesyłki”. Aby przewoźnik ponosił odpowiedzialność na gruncie art. 65 ust. 1 muszą zaistnieć cztery obligatoryjne przesłanki:

– Szkoda musi przybrać postać utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki;
– Szkoda musi powstać w czasie pozostawania przesyłki pod opieką przewoźnika;
– Musi istnieć związek przyczynowy pomiędzy okolicznością zaistniałą w czasie przewozu a szkodą;
– Osoba uprawniona do odszkodowania dokonała przekazania przesyłki z należytą starannością.

Pierwszą, a zarazem podstawową przesłanką odpowiedzialności przewoźnika jest powstanie szkody. Może ona przybrać różne formy np. utrata, ubytek lub uszkodzenie. Ubytek przesyłki zachodzi w momencie wydania przesyłki odbiorcy, w której istnieją braki polegające na zmniejszeniu jej wagi, miary lub liczby sztuk w porównaniu do stanu przekazania jej przewoźnikowi. Natomiast uszkodzenie przesyłki polega na obniżeniu jej wartości rynkowej lub użytkowej. Może to wywołać wiele czynników jak uszkodzenie mechaniczne ( np. potłuczenie) działanie czynników zewnętrznych (np. zmoczenie przesyłki).
Trzeba pamiętać, że przesyłka to nie tylko rzecz, która została przekazana, ale to też jest opakowanie w którym została przekazana.

Kolejna przesłanka skutkująca ponoszeniem odpowiedzialności przez przewoźnika to czas powstania szkody. Przewoźnik odpowiada za szkodę przekazania jej, aż do momentu dostarczenia Odbiorcy.

Natomiast przewoźnik może zwolnic się od odpowiedzialności za szkodę, jeżeli powstały okoliczności przewidziane w ustawie. Zgodnie z art. 65 ust. 2 Ustawy Prawo Przewozowe przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności za szkodę jeżeli nastąpiła, któraś z poniższych przyczyn:
-Przyczyny występujące po stronie nadawcy lub odbiorcy niewywołane winą przewoźnika;
-Właściwość towaru;
-Siła wyższa;

Przyczyny występujące po stronie nadawcy lub odbiorcy niewywołane winą przewoźnika to m.in.
– nadanie do przewozu przesyłki bez właściwego opakowania,
– niewłaściwy wybór środka transportowego;
– załadowanie przesyłki do środka transportowego, który nie nadaje się do przewozu danego rodzaju przesyłek;
– niewłaściwe wypełnienie dokumentów przewozowych;
– wydanie błędnych zleceń przewoźnikowi;
– nieprawidłowe zadeklarowanie wartości przesyłki.

Natomiast właściwość towaru mogą to być naturalne właściwości rzeczy danego rodzaju, a także wady fizyczne, które charakteryzują konkretną przesyłkę. Z kolei siła wyższa są to zdarzenia losowe wywołane np. przez siły przyrody.

 

Autor: Rafał Krzyżanowski

lawas
Author

lawas