LAWAS-BLOG


Ostatnie wpisy


czerwiec 2017
P W Ś C P S N
« lis   sty »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Kategorie


Tagi


LAWAS-BLOG

Firmy

Nowelizacja przepisów KPA od 1 czerwca 2017 r. „Ponaglenie”

25-06-2017

Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pierwsza dość ważna zmiana to instytucja ponaglenia. Będzie można z niej skorzystać w przypadkach bezczynności organu jak i przewlekłości postępowania. Bezczynności organu zachodzi w sytuacjach, w którym organ nie załatwia sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA tj.

1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.

5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Natomiast  z przewlekłością organu mamy do czynienia wtedy, gdy organ przeprowadza czynności, lecz są one „nieefektywne” i służą wyłącznie do przedłużenia postępowania. Strona korzystając z nowej instytucji ponaglenia będzie mogła liczyć na szybkie załatwienie sprawy. Co do zasady organ będzie miał obowiązek rozpatrzenia ponaglenia w terminie 7 dni. Strona wnosząc ponaglenie będzie musiała je wnieść do organu wyższego stopnia, natomiast jeżeli nie ma organu wyższego stopnia, wtedy należy wnieść ponaglenie do tego samego organu, który rozpatruje sprawę. Organ wyższego stopnia, do którego zostało skierowane ponaglenie będzie musiał się do niego ustosunkował i je rozpatrzyć wydając postanowienie, w którym wskaże, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości będzie musiał zobowiązać organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie do jej załatwienia jeżeli postępowanie jest niezakończone oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyny i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości.

Tym samym nowa instytucja będzie służyła do przyspieszenia postępowania, natomiast jak to wyjdzie w praktyce to czas pokażę.

Autor: Radca prawny Rafał Krzyżanowski

lawas
Author

lawas