LAWAS-BLOG


Ostatnie wpisy


styczeń 2018
P W Ś C P S N
« cze    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kategorie


Tagi


LAWAS-BLOG

Firmy

Czy można domagać się odszkodowania za upadek na oblodzonym chodniku?

27-01-2018

Na wstępie należy zaznaczyć, iż obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest utrzymanie chodnika, który przylega do nieruchomości, w stanie należytym. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a dokładnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 „ właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.”  Biorąc pod uwagę powyższe, każdy właściciel nieruchomości powinien na bieżąco usuwać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników. W przypadku zaniedbania mogą ponieść odpowiedzialność za uszkodzenia ciała, a tym samym za doznaną krzywdę.

Pokrzywdzony na skutek upadku może domagać się odszkodowania, które może obejmować zwrot kosztów leczenia, utraconych zarobków, kosztów opieki, kosztów za przejazdy. Jednocześnie należy pamiętać, iż oprócz odszkodowania poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia.

Zadośćuczynienie jest to świadczenie przyznawane za doznane krzywdy (uszczerbek na zdrowiu, ból, cierpienie itp.) Ustalając wysokość zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę doznaną krzywdę, czy uraz został wyleczony czy też nie, zmianę sposobu życia przez poszkodowanego itp.

Natomiast jeżeli upadek doprowadził do całkowitej lub częściowej niezdolności, wtedy można żądać przyznania renty.

Aby skutecznie domagać się powyższych świadczeń trzeba odpowiednio udokumentować fakt upadku lub zdarzenia, w którym doznaliśmy krzywdy. Jeżeli już upadliśmy na oblodzonym chodniku, to w pierwszej kolejności powinniśmy ustalić, czy mamy świadków zdarzenia. Jeżeli tak, to należy poprosić o ich dane. Również bardzo przydatną rzeczą będzie zrobienia zdjęcia miejsca wypadku. Następnie warto będzie wezwać policję, chociaż nie zawsze jest to praktykowane. Kolejnym krokiem jest zawiadomienie właściciela nieruchomości, który jest zobowiązany do utrzymania czystości. Po ustaleniu,  kto jest właścicielem nieruchomości, należy zgłosić mu szkodę, a następnie poczekać na jego decyzję. Jednocześnie należy pamiętać, aby zbierać wszelkie dokumenty, które będą nam niezbędne do dochodzenia odszkodowania.

W kwestii wysokości odszkodowania to wskazać należy, iż nie można w sposób jednoznaczny ustalić. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Nie jednokrotnie za uszkodzenie ręki na oblodzonej nawierzchni można otrzymać od 2 do nawet 100 tys. złotych. Natomiast jest to uwarunkowane stopniem uszkodzenia ciała i doznanej krzywdy.

Autor: Radca Prawny Rafał Krzyżanowski