Co to jest przelew wierzytelności (długu)?

Przelew wierzytelności jest to przeniesienie/sprzedaż długu osobie trzeciej lub specjalizującej się w tym firmie. Osoba, która nabyła dług, staje się wierzycielem naszego ówczesnego dłużnika.