Czy Dłużnik ponosi koszty windykacji?

Tak, dłużnik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody powstałej na skutek nieterminowych płatności oraz kosztów windykacji.