Czy mogę żądać odszkodowania za zniszczony samochód?

Co do zasady tak, ale trzeba ustalić sprawcę wypadku. Jeżeli sprawca pozostanie nieznany, to jedyną możliwością uzyskania odszkodowania będzie skorzystanie z własnej polisy AC.