Czy stawiennictwo w sądzie jest obowiązkowe?

Co do zasady jest nieobowiązkowe, gdyż ustanawiają Państwo pełnomocnika również po to, żeby reprezentował Państwa przed sądem. Sąd może jednak wezwać strony do osobistego stawiennictwa na rozprawie w celu przesłuchania, które będzie dotyczyło żądania pozwu.