Czy wytoczenie pozwu wiąże się z opłatami?

Jeżeli chcemy wytoczyć pozew do Sądu, to konieczne jest jego opłacenie. Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu lub od rodzaju sprawy. W przypadku, gdy powód nie ma środków, żeby opłacić pozew, można się ubiegać o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych.