Jak uzyskać poradę?

1. Wypełnij formularz (opisz problem i załącz dokumenty, jeżeli są one niezbędne do udzielenia porady)

2. Otrzymasz odpowiedź o wstępnej wycenie lub konieczności udzielenia dodatkowych informacji

3. Po otrzymaniu przez nas wpłaty, otrzymasz poradę w ciągu 1 dnia roboczego (w okolicznościach wyjątkowych termin ten może ulec wydłużeniu do 3 dni roboczych, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany)

4. Na dodatkowe pytania dotyczące porady prawnej odpowiadamy bezpłatnie