Jeżeli przegram proces to jakie koszty ponoszę?

W przypadku przegranej w procesie powodowi nie zostaną zwrócone takie koszty jak: opłata od pozwu, koszty opinii biegłego, a także jeżeli strona przeciwna korzystała z adwokata lub radcy prawnego, to powstanie konieczność uiszczenia przeciwnikowi procesowemu kosztów zastępstwa procesowego.