Kiedy mogę ustanowić pełnomocnika?

Pełnomocnika można ustanowić na każdym etapie. Przed rozpoczęciem procesu, jak również w jego trakcie.