Miałem wypadek w pracy, czy otrzymam odszkodowanie?

Tak, można uzyskać odszkodowanie, po spełnieniu kilku warunków, które przesądzą, że zdarzenie było rzeczywiście wypadkiem przy pracy. Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:


1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.