Miałem/am operację, która została źle wykonana, czy mogę żądać odszkodowania

Osoby poszkodowane błędami medycznymi mają prawo do występowania z następującymi roszczeniami:
1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
2. odszkodowanie za koszty poniesione w związku z wypadkiem, w tym:

a) koszty zakupu leków,
b) koszty pobytu w szpitalu,
c) koszty konsultacji specjalistycznych,
d) koszty opieki podczas leczenia,
e) koszty zabiegów i przyrządów rehabilitacyjnych,
f) koszty sprzętu ortopedycznego itp.
g) koszty dojazdów związanych z leczeniem,
h) utracony zarobek,
i) koszty związane z koniecznością przekwalifikowania się,

3. renta ze względu na zwiększone potrzeby poszkodowanego (np. wysokie koszty leczenia) lub utratę zdolności do pracy zarobkowej.