Sprawy sądowe i windykacje

ZGŁOŚ SPRAWĘ
Wypełnij formularz

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty windykacyjnej, anty-windykacyjnej, jak i z możliwości reprezentowania Państwa przed Sądami.

 

1) Spory Sądowe:

  1. Sporządzanie pism procesowych,
  2. Reprezentacja Wierzyciela,
  3. Reprezentacja Dłużnika,
  4. Reprezentacja przed Sądem i Organem Administracyjnym.

 
 
2) Windykacja:

  1. Odzyskanie wierzytelności,
  2. Anty-windykacja,
  3. Zakup wierzytelności

 

I. Spory sądowe:
Nasza firma zajmuje się pomocą w sporach sądowych. Z doświadczenia wiemy, że wiele osób nie wiem co ma zrobić jak dostanie pozew, nakaz zapłaty itp. Na etapie sądowym wszystko ma znacznie, dowody jakie składamy, stawiennictwo na rozprawach. Szybkie działanie zwiększa szansę na wygraną w procesie sądowym.

Jak pomagamy na etapie sądowym?
a) przekazujesz nam dokumenty kopię w formie elektronicznej lub przesyłasz wersję papierową;
b) w przypadku pytań kontaktujemy się
c) proponujemy kolejny krok;

W sporach sądowych zajmujemy się m.in. następującymi dziedzinami prawa:
– prawo cywilne
– prawo rodzinne
– prawo spadkowe
– prawo pracy
– prawo mieszkaniowe i spółdzielcze
– prawo nieruchomości
– prawo handlowe
– prawo administracyjne
– prawo karne i wykroczeń

Możemy być Państwa Pełnomocnikami ! Jak to zrobić ? Wystarczy się z nami skontaktować a powiemy jak to zrobić.

2. Sporządzanie pism procesowych:
W trakcie postępowania Sądowego będę Państwo musieli składać pisma procesowego . Czym są pisma procesowe? Pisma procesowe są to dokumenty obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania. Zawieramy w nich dowody w sprawie, wnioski o przesłuchanie świadków itp. W trakcie postępowania sądowego, bardzo często zdarza się, że mamy określony termin wyznaczony przez Sąd na złożenie pisma procesowego. Jeśli nie chcesz martwić się o terminowość oraz jak ma być przygotowane prawidłowo pismo procesowe, skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc.

3. Reprezentacja Wierzycieli:
Postępowanie egzekucyjne polega na odzyskaniu wierzytelności od dłużnika. W takim postępowaniu uczestniczy Komornik Sądowy, który ma uprawienia do zajmowania oraz licytowania przedmiotów i nieruchomości dłużnika. Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest uzyskanie tytułu wykonawczego. Mając taki tytuł wykonawczy możemy złożyć wniosek do Komornika Sądowego, który rozpocznie egzekucję. Jeśli nie wiesz co robić skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc.

4. Reprezentacja Dłużnika:
W wielu przypadkach Dłużnik dowiaduje się od Komornika Sądowego, że jest prowadzona wobec niego egzekucja. Polega ona na zajęciu rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, przedmiotów, samochodów, a także nieruchomości. W takich sytuacjach liczy się bardzo szybka reakcja. Jeśli nie wiesz co robić skontaktuj się z nami, a otrzymasz niezbędną pomoc.

5. Reprezentacja przed Sądem i Organami administracji:
Nasza firma zapewnia reprezentację przed Sądami Cywilnymi, Karnymi oraz Administracyjnymi. Jak działamy na etapie sądowym? Kluczowe jest uzyskanie od Państwa pełnomocnictwa. Dzięki niemu będziemy mogli Państwa zastępować na rozprawach oraz będziemy odbierać pisma kierowane do Państwa w danej sprawie. Dodatkowo możemy Państwa zastępować przed organami administracyjnymi np. przed Urzędem Skarbowym, Celnym i innymi.

II. Windykacja

a) Świadczymy usługi polegające na odzyskiwaniu długów od osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.
Nasze działania są ukierunkowane na jak najszybsze odzyskania Twojego długu. Istnieje kilka rodzajów windykacji. My stosujemy windykację miękką oraz twardą. Na czym one polegają? Windykacja miękka polega na wysłaniu wezwań do zapłaty, kontaktowaniu się z dłużnikiem itp. Natomiast windykacja twarda, polega na wysłaniu pozwu do sądu oraz skierowaniu sprawy do Komornika Sądowego. Nasze działania są zawsze zgodne z literą prawa i nie narażają naszych Klientów na odpowiedzialność cywilną lub karna.

b)Sprzedaj nam wierzytelność:
Jeśli chcesz się pozbyć swojej wierzytelności i potrzebujesz szybko pieniędzy sprzedaj ją nam. Warunkiem koniecznym kupienia wierzytelności jest dokumenty świadczący o powstaniu długu.

c) Anty-windykacja:
Na czym ona polega? To proste, jest prowadzone przeciwko Tobie postępowanie windykacyjne, nie radzisz sobie, boisz się, że popełnisz błąd itp. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci by jak najszybciej Twój problem skończył się. Anty- windykacja polega na obronie dłużnika w trakcie postępowania windykacyjnego. Z doświadczenia wiemy, że wiele firm stosuje niedozwolone prawnie sposoby odzyskiwania długu, lub liczą na Twój błąd by uzyskać orzeczenie sądowe korzystne dla nich. W tych przypadkach nie jesteś bezbronny, skontaktuj się z nami.